Sąd Rejonowy w Wołominie

Rewitalizacja elelmentów małej architektury i komunikacji zewnetrznej - wejść do budynku "A" i "B" Sądu Rejonowego w Wołominie.